PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – WZNOWIENIE

Strona główna » Aktualności » PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – WZNOWIENIE

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/instrukcja-krok-po-kroku/najwazniejsze-informacje-o-programie

https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/finansowanie-programu-czyste-powietrze-bedzie-wznowione

Program realizowany będzie do końca 2029r., zaś umowy podpisywane będą do końca 2027r.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135000zł.

Przedsięwzięcie obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): - demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),  - zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, - zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż), - dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku,

- osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:  a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%,

- zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych wyżej, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku / lokalu mieszkalnym (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego). 

Maksymalne kwoty dotacji określono na jeden budynek/lokal mieszkalny. 

Zapewniamy
  • adaptacje projektów typowych
  • indywidualne projekty budynków mieszkalnych 140m2 - 250m2
  • nadzór i wykonawstwo budowlane
Formularz zapytaniowy

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERYJNE ARCHitEKO
Piłsudskiego 13, 42-400 Zawiercie

tel.: 725 379 433
e-mail: biuro.architeko@gmail.com

  • 2-1_Y_kopia_1
  • 1-1_Y_kopia_1
  • s3-2_NA_STR
  • s2-1_NA_STR
  • S1-1_1_NA_STR
Biuro Projektowo-Inżynieryjne ARCHITEKO mgr inż. bud. Olga Sygiet.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook